SPA i Stockholm

Vårdens Komplexa Ekosystem

Lönepolitik inom sjukvården har aldrig varit en isolerad fråga. Den är som en dubbelkantad spegel som återspeglar såväl vårdpersonalens engagemang som systemets utmaningar. Men vad avslöjar egentligen sjuksköterskornas löner om vårt hälso- och sjukvårdssystem? De Senaste Trenderna: Ett Maktskifte eller…